رول آپ استند نمایشگاهی


رول آپ یا استند رول آپ یک متریال چاپی است که داخل بدنه آلومینیومی با یک فنر جمع میشود.
رول آپ در انواع مختلف در دو گروه گردان و ثابت هستند.
رول آپ ثابت در غرفه های نمایشگاهی به کار میرود و رول آپ گردان صرفا جهت تبلیغ چند محصول یک برند در یک سازه استفاده میشود.
رول آپ ها هم به صورت یک طرفه و هم دو طرفه کاربرد دارند.
تمامی رول آپ ها دارای کیف جهت حمل آسان هستند و تعویض چاپ به راحتی انجام میشود.