کاتالوگ استند 

از کاتالوگ استند (جاکاتالوگی)، برای قراردادن کاتالوگ ، بروشور و ... در نمایشگاه ها ، همایش ها و ... استفاده میشود. کاتالوگ استند بر اساس ابعاد درخواستی، در انواع مختلف با نصب آسان و قابل حمل ارائه میشوند.