پاپ آپ بنری برای اولین بار در گروه تولیدی آوا استند تولید و عرضه میشود.
بدلیل ارزان بودن چاپ بنر، این سازه پیشنهاد بسیار مناسبی برای استفاده در نمایشگاه ها ، همایش ها و ... است.