کاتالوگ استند کمانی در سایزهای A4 و A3 تولید شده و دارای سه طبقه برای قراردادن کاتالوگ و ... است.