پاپ آپ کانتر 

از ملزومات اصلی نمایشگاه میز کانتر (پاپ آپ کانتر) است که برای ارائه توضیحات در مورد محصول مورد نظر (تریبون) به این سازه احتیاج است. سازه های کانتر آوا استند به صورت آلومینیومی در ابعاد مختلف و انواع متفاوت با قیمت هایی مناسب ارائه میشود. این سازه ها شامل طبقه ، کیف های متفاوت است.
پاپ آپ و میز کانتر  در نمایشگاه ها به عنوان سازه اصلی غرفه سازی استفاده میشود.