پاپ آپ کشویی سازه ای سبک جهت حمل راحت با قابلیت نصب آسان است.
خطکش ها به صورت کشویی داخل مفصل میروند.