این نوع کاتالوگ استند بسیار سبک به صورت تاشو در 5 طبقه دارای کیف جهت حمل آسان عرضه میشود.