تولید و فروش نوع خاصی از پاپ آپ نمایشگاهی توسط گروه تولیدی آوا استند
پاپ آپ استوانه ای و میز استوانه ای
چاپ دورتادور سازه به صورت گرد