میز کانتر نمایشگاهی مگنتی انحصاری آوا استند راحت ترین سازه میز کانتر برای نصب است.
مفصل ها و خطکش توسط آهنربا به هم متصل میشوند.