رول آپ دو طرفه برخلاف سایر رول آپ ها از هر دو طرف امکان نمایش تبلیغ محصولات وجود دارد.
وزن این سازه نسبت به رول آپ های دیگر بیشتر بوده و ایستایی بالاتری دارد.